Vi är ett "Great Place To Work"

Nodra är för tredje året certifierad av Great Place to Work®, som varje år undersöker arbetsplatskulturen för 11,5 miljoner medarbetare i 90 länder.

Certifieringen Great Place to Work bygger på en enkät där medarbetarna själva betygsätter sin arbetsgivare.

Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Det som utmärker en bra arbetsplats enligt Great Place to Work är en arbetsplats där jag

  • litar på människorna jag arbetar för
  • är stolt över det jag gör
  • trivs ihop med människorna jag arbetar med.

Nodras resultat

Resultatet av medarbetarundersökningen visar bland annat på att våra medarbetare tycker att Nodra har en tillitsbaserad verksamhet, att de känner en stolthet i att kunna bidra till samhället och att gemenskapen inom bolaget är hög.

70 %

blev resultatet för Nodra som helhet i medarbetarundersökningen Trust Index. Minst 70 procent krävs för certifiering.

77 %

tycker att sammantaget är Nodra en mycket bra arbetsplats.

90 %

av medarbetarna på Nodra svarade på undersökningen.

Några av Nodras styrkor enligt våra medarbetare:

  • Medarbetarna behandlas likvärdigt oavsett sexuell läggning, etniskt ursprung, kön och funktionsnedsättning.
  • Jag har möjlighet att ta ledigt från arbetet då jag behöver.
  • Jag är stolt över hur vi bidrar till samhället.
  • Som ny på bolaget blir man väl mottagen.
  • Jag får de resurser och den utrustning som krävs för att utföra mitt arbete.
  • Hos Nodra kan jag vara mig själv.
  • Ledare och chefer litar på att jag gör ett bra jobb.

Ett kontinuerligt arbete

Vi tycker att det är viktigt att ständigt förbättras. Efter varje medarbetarundersökning sätter vi upp en handlingsplan med aktiviteter i syfte att på såväl kort- som långsiktigt bli en ännu bättre arbetsplats.

Nodra AB:s VD, Henrik Peterson. Porträtt mot en gulbrun vägg. Peter har en jacka och en halsduk runt halsen.

Det är viktigt att vi tar reda på medarbetarnas känsla och upplevelse av Nodra som arbetsplats. De är ju bolagets viktigaste resurs. Att 77 procent av våra medarbetare tycker att Nodra är en mycket bra arbetsplats är ett riktigt gott betyg.

Henrik Peterson, VD.

Great Place to Work

Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Varje år utför Great Place to Work® medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. Bakom studierna ligger 30 års forskning om vad som utmärker en bra arbetsplats.

Great Place To Work (greatplacetowork.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Tre personer sitter runt ett bord. Den ena ser man snett bakifrån, de andra två är i fokus. De skrattar.

Förmåner för Nodras anställda

På Nodra tycker vi att det är viktigt att medarbetarna mår bra, trivs och utvecklas i vardagen. När du arbetar hos oss får du möjlighet till flera olika förmåner.

En man i svart kappa och
grå halsduk står med händerna i fickorna och ner. Bakom honom syns staket och
byggställningar samt tjocka svarta rör som bildar ett högt valv.

En bra vardag på jobbet

Medarbetarna är grundbulten i vår verksamhet och bolagets viktigaste resurs. Nodras VD, Henrik Peterson, berättar om vad Nodra satsar på och hur han ser på hälsa, ledarskap och meningsfullhet.