Studier gav Viktoria möjlighet till ny roll på Nodra

För Nodra är det viktigt att medarbetarna kan utveckla sin kompetens och på så sätt bidra till vår gemensamma framgång. Viktoria Hedberg har jobbat med hantering av vattenmätare på Nodra, samtidigt som hon under de senaste två åren har pluggat till vatten- och miljötekniker. Nu har hon bytt tjänst och jobbar som drifttekniker hos oss.

I sitt förra jobb på Nodra ansvarade Viktoria Hedberg bland annat för insamling av mätaravläsningar hos våra kunder samt rutiner och processer kring mätarhantering. I sitt arbete hade hon mycket kontakt med de andra driftteknikerna inom ledningsnätet för VA och blev själv intresserad av arbetet. Hon valde därför att börja plugga till vatten- och miljötekniker för att byta bana inom bolaget.

– Jag lyfte tidigt mina tankar på att byta roll för min gamla chef. Han var väldigt stöttande från start och uppmuntrade till vidareutveckling. Att utvecklas är något som jag alltid upplevt uppmuntras på Nodra, säger Viktoria.

Även flexibiliteten är något som har varit viktig för Viktoria.

– Jag har kunnat anpassa mina arbetstimmar efter hur mitt studieschema sett ut. Det är inte i alla verksamheter som det funkar att göra på det sättet, men det är något som har varit avgörande för att jag skulle kunna fortsätta arbeta vid sidan av studierna. Dessutom har kollegor som är experter inom olika områden på bolaget alltid haft tid att svara på frågor som har dykt upp under mina studier.

Praktik på Nodra

Under studietiden gjorde Viktoria sin praktik hos projektledarna på Nodra.

– Det var en chans att få testa på och se flera delar av bolaget som jag tidigare inte har varit i kontakt med. Nodra är en VA-verksamhet som är i framkant. Det har jag förstått sedan innan men det är kanske också något som har klarnat lite till under min utbildningstid. Samtidigt gav praktiktiden mig också möjlighet att knyta kontakter med framförallt entreprenörer som jag kommer ha nytta av i min nya roll, säger hon.

Senast uppdaterad:

Tre män iklädda gula varselkläder går längs en rad med skyltar. På deras ryggar syns texten: Nodra. I bakgrunden skymtas gröna träd. På bilden finns en logotyp i rött och blått med texten: Great Place To Work. Certified Feb-2023-Feb2024.

Vi är ett "Great Place To Work"

För tredje året i rad är vi certifierade av Great Place to Work. Enligt våra medarbetare är Nodra en tillitsbaserad verksamhet där man känner stolthet i att kunna bidra till samhället.

En man i svart kappa och
grå halsduk står med händerna i fickorna och ner. Bakom honom syns staket och
byggställningar samt tjocka svarta rör som bildar ett högt valv.

En bra vardag på jobbet

Medarbetarna är grundbulten i vår verksamhet och bolagets viktigaste resurs. Nodras VD, Henrik Peterson, berättar om vad Nodra satsar på och hur han ser på hälsa, ledarskap och meningsfullhet.