Man med svart rock och grå halsduk står med händerna i fickorna och ler mot kameran. I bakgrunden syns en bro där det delvis har spärrats av och stora rör som kommer från ena sidan går över bron och ner på andra sidan. Personer kommer gående i bakgrunden.

En bra vardag på jobbet

Medarbetarna är grundbulten i vår verksamhet och bolagets viktigaste resurs. För att kunna genomföra vårt uppdrag, att skapa bra vardagar för våra kunder, är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Vår VD, Henrik Peterson, berättar om vad Nodra satsar på och hur han ser på hälsa, ledarskap och meningsfullhet.

Rätt verktyg

Vi vill ge medarbetarna rätt verktyg för att kunna göra sitt jobb. Det kan handla om skyddsutrustning och it-utrustning såväl som att ha effektiva arbetssätt och att få den kompetensutveckling en behöver.

Gott ledarskap

Chefer och ledare har stor påverkan på hur medarbetarna mår och på produktiviteten i verksamheten. Vi jobbar med ledarskapsutveckling, med utbildningar och regelbundna chefsmöten för att tillsammans reflektera och stötta varandra.

Hälsa och friskvård

Vi erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag, gemensamma träningspass varje vecka, olika friskvårdsaktiviteter där vi springer lopp tillsammans eller provar på något nytt och vi erbjuder även massage på arbetsplatsen.

Gemenskap

Vår trivselgrupp arrangerar olika aktiviteter som biobesök, bowling, spelkvällar och afterwork. Vi ordnar kreativa möten för alla på bolaget för att tillsammans lösa olika utmaningar i verksamheten. Två gånger om året samlar vi alla medarbetare en dag och får föreläsningar och umgås.

För vår VD, Henrik Peterson, handlar en bra vardag på jobbet om att vara lugn och trygg i sin roll, att ha de verktyg han behöver för att klara sitt jobb och kollegor som stöttar när det behövs.

– När jag går till jobbet på morgonen vill jag ha en känsla av att det blir en bra dag, oavsett vad som händer. Jag vet att det förmodligen kommer att dyka upp problem och dilemman men att vi kommer att hantera dem på ett bra sätt. Vi löser uppgiften tillsammans, säger Henrik.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

Varför är det viktigt att vi har en bra vardag på jobbet? Förutom att det är en mänsklig instinkt att vilja att andra människor mår bra så är det självklart för Henrik att medarbetarnas mående påverkar bolagets framgång.

– Medarbetarna är Nodras viktigaste resurs. De är grundbulten för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag, för att vi ska kunna leverera. Om medarbetarna inte mår bra kommer inte bolaget att utvecklas på ett bra sätt.

Nodra AB:s VD, Henrik Peterson. Porträtt mot en gulbrun vägg. Peter har en jacka och en halsduk runt halsen.

Företag är ofta noga med service på maskiner och fordon. Vi behöver också serva och ta hand om oss människor.

Hållbar hälsa

Henrik brukar säga att vi medarbetare ska hålla, och vi ska hålla länge. Den psykosociala hälsan är lika viktig som den fysiska. År 2018 var Henrik en av finalisterna till priset Årets hälsofrämjande chef, som delas ut av tidningen Chef till Sveriges bästa chefer. Juryns motivering handlade bland annat om hans inställning till hållbar hälsa.

– Vi lägger mycket fokus på det friska, att bevara det och underhålla. Företag är ofta noga med service på maskiner och fordon. Vi behöver också serva och ta hand om oss människor.

Nodra arbetar systematiskt med arbetsmiljön, erbjuder regelbundna hälsoundersökningar och stöd i till exempel stresshantering. Vi tränar tillsammans och gör olika aktiviteter, både i jobbet och utanför. På Nodra ska jobbet ge bra förutsättningar till balans i livet och att få ihop sitt livspussel.

– Det är också viktigt att vi har roligt tillsammans. Och att vi är öppna och hjälpsamma mot varandra. En skön atmosfär på jobbet gör att jag löser mina uppgifter lättare, säger Henrik.

Investera i ledarskapet

Om Henrik bara fick välja en satsning på personalen så skulle det vara att fortsätta jobba med ledarskapet.

– Jag ser det som en investering för bolaget att satsa på ledarskapet. Vi jobbar med olika saker i olika delar av vår verksamhet och våra dagar ser olika ut men alla chefer på bolaget har samma uppgift, att se till att medarbetarna och gruppen har bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Vi vill att alla chefer på Nodra ska ha gemensamt synsätt på ledarskap. Det bygger på vår värdegrund – respekt, delaktighet och trovärdighet. Vi utgår från att alla vill göra ett bra jobb och har hög tilltro till medarbetarnas kompetens. Chefens viktigaste verktyg är dialog – för tydliggöra mål och roller och för att förstå medarbetarnas behov.

Att ha dialog ligger också i medarbetarens ansvar. Den är lika viktigt mellan kollegor som i kontakt med våra kunder och andra utanför organisationen. Som medarbetare på Nodra ska en se sin del av helheten och förstå hur den egna rollen bidrar till Nodras samlade uppdrag.

Meningsfull vardag

Nodra har ett viktigt samhällsuppdrag. Det ska finnas vatten i kranen, avloppsvattnet ska renas, avfallet ska tas om hand och uppkopplingen ska bara fungera. Alla vi som jobbar på Nodra känner att vi bidrar till Norrköpings samhällsfunktioner.

– Hur vi genomför uppdraget ska också kännas meningsfullt, säger Henrik.

Vi jobbar tillsammans med att utveckla våra processer för att förbättra och förfina våra arbetssätt. Vi ordnar kreativa möten för alla medarbetare på bolaget för att tillsammans hitta lösningar för olika utmaningar i verksamheten.

Vi behöver inse och gilla läget med att verkligheten och vardagen förändras. Vi behöver tänka utanför de arbetssätt vi har idag.

Vad är en bra vardag i framtiden?

När Henrik får blicka framåt och gissa vad vi kommer att tycka är en bra vardag om fem till 10 år så tror han att uppdraget för Nodra kommer att vara det samma men sättet att lösa det kommer att förändras.

– Jag tror att vi kommer att fortsätta att ha en hög utvecklingstakt på bolaget och i omvärlden i stort. Vi behöver inse och gilla läget med att verkligheten och vardagen förändras. Vi behöver tänka utanför de arbetssätt vi har idag. Kanske kommer vi att ta hjälp av robotar och datorer för vissa arbetsuppgifter, så att vi kan fokusera mer på arbetsuppgifterna där vi människor behövs, säger Henrik.

Senast uppdaterad:

Puffbild

Lediga tjänster

På Nodra är vi cirka 180 medarbetare som bidrar till en bra vardag för våra kunder och till en hållbar framtid. Vill du bli en av oss?

Tre personer sitter runt ett bord. Den ena ser man snett bakifrån, de andra två är i fokus. De skrattar.

Förmåner för Nodras anställda

På Nodra tycker vi att det är viktigt att medarbetarna mår bra, trivs och utvecklas i vardagen. När du arbetar hos oss får du möjlighet till flera olika förmåner.