Illustration. Till vänster ett höghus och en villa med ett regnmoln över sig. under husen syns vattenrör där vattnet inte fyllt hela rören. Till höger samma hus och rör under marken. men där rören är helt fyllda och vattnet tagit sig in i källaren på båda husen.

Illustrationer från branschorganisationen Svenskt Vatten

Vattnet har inga gränser

Publicerad:

Klimatförändringar ger oss mer och kraftigare regn. När det kommer väldigt mycket regn på kort tid blir ledningarna fulla och vattnet svämmar över. Vattnet har inga gränser, men ansvaret för att göra plats för det delas mellan kommunen, fastighetsägare och Nodra.

Ledningsnätet är byggt för att klara ett normalt regn, då rinner vattnet undan som det ska. Man brukar säga att vattenledningarna i Norrköping ska klara av ett 10 års-regn.

Men det finns inga ledningar som kan hantera extrema regn. När det kommer väldigt mycket regn på kort tid blir ledningarna fulla och vattnet hittar andra vägar och svämmar över.

Illustration. Ett höghus och en villa. under marken ser man källare på båda husen och under dessa vattenledningar. Vatten fyller upp ledningarna till hälften. Ovanför husen är ett litet regnmoln som släpper lite regn.Förstora bilden

När avloppsrören blir fulla kan vattnet tryckas tillbaka upp ur golvbrunnar i källare eller gatubrunnar och orsaka översvämningar. I områden där det är mycket asfalterade och stenlagda ytor filtreras inte vattnet ner i marken vilket också kan orsaka översvämningar ner i till exempel källaringångar.

Kraftiga regn kräver större plats än vad som finns i ledningsnätet, och behöver tas om hand på andra sätt, exempelvis i nedsänkta parker.

Illustration. Ett höghus och en villa. Under marken ser man källare på båda husen och under dessa vattenledningar. Vatten fyller upp ledningarna helt. Ovanför husen är ett stort regnmoln som släpper mycket regnvatten.Förstora bilden

För att undvika översvämningar har ledningsnätet en säkerhetsfunktion som innebär att man tillfälligt släpper ut avloppsvattnet i ett vattendrag. Det kallas att brädda.

Bräddfunktionen fungerar likadant som ett överrinningsskydd gör i handfatet eller badkaret.

Ansvarsfördelningen

Vattnet har inga gränser, men ansvaret för att göra plats för det delas mellan Norrköpings kommun, du som fastighetsägare och Nodra.

  • Du som äger en fastighet har ansvar för att skydda din egen fastighet och tomt mot översvämningar. Ansvaret gäller också ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom din fastighet.
  • Nodra har ansvar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Ledningsnätet ska kunna hantera ett normalt regn.
  • Kommunen har ansvar för att ta hänsyn till skyfall och översvämningsrisker när man bygger nya områden. Kommunen har ansvar för avvattning av kommunala vägar, gator samt gång- och cykelvägar vid normala regn.
Illustration med tre pusselbitar. Den första symboliserar fastighetsägaren med bild av några bostadshus. Den andra symboliserar Nodra med streck som går som ett ledningsnät över biten. Den tredje symboliserar kommunen med bilder på olika byggnader som kan finnas i en kommun.Förstora bilden