Så sparar vi vatten i sommar

Publicerad:

Visste du att vi i Sverige använder i snitt 140 liter vatten per person och dygn? Vatten är världens viktigaste naturresurs och genom att hushålla med vår vattenanvändning under de varma sommarmånaderna kan vi se till att vattnet räcker till alla. Både nu och kommande år.

Vatten är en förutsättning för allt liv och världens viktigaste livsmedel. I Norrköpings kommun har vi sju olika vattenverk som hämtar vatten från antingen ytvattentäkter eller grundvattentäkter. Ytvatten kommer från sjöar eller rinnande vattendrag.

I Norrköping får de allra flesta invånare dricksvatten från Glan, som är en ytvattentäkt. I områden som Lilla Hummelvik, Simonstorp och Kolmården får invånarna sitt dricksvatten från grundvattentäkter, alltså vatten som finns nere i marken.

Under sommarhalvåret använder vi större mängder dricksvatten än resten av året, för att till exempel vattna trädgårdar, fylla pooler och spola i kranen tills vattnet blir kallt. Det innebär att vattenverken måste producera mer vatten än normalt. Om vi använder för mycket vatten hinner inte vattenverket med och det kan uppstå vattenbrist. Dricksvatten ska i första hand användas för mat och hygien – inte gräsmattan.

Så kan vi spara på vattnet

Med bara små förändringar i vardagen kan du vara med och använda vårt dricksvatten mer hållbart.

För att spara vatten i trädgården kan du tänka på att:

  • Samla regnvatten, om möjligt, och använd det för att vattna dina rabatter.
  • Vattna antingen morgon eller kväll, så att vattnet inte dunstar bort i värmen.
  • Om du ska fylla poolen, gör det långsamt och på natten då vattenanvändningen generellt är lägre.
  • Var stolt över din gula gräsmatta! En vattenspridare gör av med 150–350 liter på 20 minuter.

För att spara vatten inomhus kan du tänka på att:

  • Duscha i stället för att bada. Ett fyllt badkar rymmer ungefär 150 liter. En dusch på tre minuter drar bara 36 liter.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar tänderna kan de spara 100 liter vatten på en dag.
  • Ställd en fylld tillbringare med vatten i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt. Det rinner ungefär sex liter vatten per minut ur kranen när den är påslagen.

Genom att hushålla med vår vattenanvändning kan vi tillsammans spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Vill du läsa och lära dig mer om en hållbar vattenanvändning?

Det är bara vatten – Det allra viktigaste vi har