Nya taxor för vatten och avlopp samt avfall 2024

Publicerad:

Från 1 januari 2024 höjer vi avgifterna för vatten och avlopp samt avfall. I genomsnitt höjs avgifterna med 6 procent. Kommunfullmäktige tog beslut om höjningarna den 27 november.

Vår verksamhet för vatten och avlopp samt avfall är självfinansierad. Det innebär att de avgifter som vi tar ut av våra kunder inte får överskrida våra kostnader för vatten, avlopp och avfallshanteringen.

Inför varje år görs eventuella justeringar av taxan för att säkerställa att avgifterna är långsiktigt hållbara. Alltså att vi under en period på fem år inte tar ut för mycket eller för lite kostnader från kunderna.

År 2024 kommer avgifterna i genomsnitt att höjas med 6 procent för både vatten och avlopp samt avfall.

Vatten och avlopp

Under 2024 kommer avgiften för vatten och avlopp att vara i genomsnitt 6 procent högre än under 2023. Orsaken till höjningen beror bland annat på behovet av förnyelse och förbättring av ledningsnätet i kommunen för att säkerställa en fortsatt en trygg och säker leverans av våra vatten- och avloppstjänster.

För en vanlig villa motsvarar höjningen 38 kr i månaden.

Alla avgifter hittar du i Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping kommuns verksamhetsområde 2024.

VA-taxa

Avfall

Under 2024 kommer avgiften för avfallshantering att öka i genomsnitt 6 procent jämfört med 2023. Det som påverkar höjningen är bland annat ökade energi- och drivmedelskostnader.

För en villa med avfallsabonnemanget Fyrfack motsvarar höjningen 16 kr i månaden.

Alla avgifter hittar du i Avfallstaxa för Norrköpings kommun 2024.

Avfallstaxa