Mobila returpunkten

Välkommen till Mobila returpunkten - en turnerande returpunkt på tillfälligt besök nära dig!

Den Mobila returpunkten är en returpunkt i miniformat. Här kan du lämna och hämta saker för återbruk och lämna in sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall för återvinning.

Du hittar oss på olika platser under hösten, mellan veckorna 34 och 42. Vi återkommer till samma plats två gånger, en vardag och en helgdag.

Under hösten 2024 kommer vi testa formatet och se om detta är något som vi kan fortsätta med som en ordinarie verksamhet till våren 2025.

Så går det till

Alla är välkomna att besöka Mobila returpunkten. Du kan lämna mindre mängde avfall som du kan bära med dig gåendes eller med cykel. Om det krävs bil för besöket så hänvisar vi dig till någon av de ordinarie returpunkterna.

Om du har svårt att bära ditt avfall eller återbruk kan du få låna en cykel/kärra för transport av det. För att låna transportmedel kommer du få lämna in något som pant. Prata med personalen på plats för att veta mer om utlåning.

Återbrukstält

På Mobila returpunkten finns ett återbrukstält där du kan lämna saker som du inte längre har användning av men som kan användas av någon annan. Det kan vara allt från kläder, textilier och skor till leksaker, porslin eller mindre möbler.

Du är också välkommen att hämta saker från återbruket kostnadsfritt.

Detta kan du lämna på Mobila returpunkten

 • Batterier, ljuskällor och mindre elavfall
 • Trädgårdsavfall så som gräsklipp, löv, blomrester & ogräs.
 • Matfett
 • Wellpapp
 • Böcker
 • Metall
 • Textilier
 • Återbruk
 • Hårdplast
 • Trä
 • Trasigt porslin, keramik, kakel, klinkers
 • Farligt avfall så som kemikalier, färg, bekämpningsmedel & lösningsmedel
 • Avfall till energiåtervinning så som mindre stoppade möbler, mattor, tapeter, & skumgummi.

Du får inte lämna farligt avfall som inte går att identifiera.

De avfall som vi inte tar emot på varken den mobila eller de ordinarie returpunkterna är:

 • hushållssopor, det vill säga matavfall och restavfall. Dessa ska sorteras i soptunnorna som du har vid din bostad
 • slaktavfall eller döda djur. Kontakta veterinär
 • fyrverkeripjäser. Dessa ska lämnas till återförsäljare
 • gasoltuber, dykartuber med mera. Dessa ska lämnas till återförsäljare
 • sprängämnen, ammunition och annat explosivt. Detta ska lämnas till polisen (ring först)
 • schaktmassor. Kontakta en entreprenör somt tar emot detta.

Personalen på Mobila returpunkten har också rätt att neka eller hänvisa dig vidare om ditt avfall inte kan tas emot på grund av begränsad kapacitet.

Tidsschema

Här nedan kommer du snart att kunna se när Mobila returpunkten kommer till en plats nära dig. Mer information kommer i augusti.

Senast uppdaterad: