Verksamhetsavfall

Alla företag brukar ha minst två sorters avfall – kommunalt avfall och verksamhetsavfall. Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall medan verksamhetsavfall är det avfall som uppstår hos företaget.

Verksamhetsavfall är det övriga avfallet som uppstår i företag, till exempel i affärer eller i företag som tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Det kan vara wellpapp, betong, byggavfall, produktionsspill, elavfall och farligt avfall.

Du som äger flerbostadshus eller driver verksamhet ansvarar för ditt verksamhetsavfall. Du kan anlita en privat avfallsentreprenör och beroende på avfallets mängd kan du även lämna vissa avfallsfraktioner på returpunkterna – mot avgift i båda fall.

Företagsbesök på returpunkterna

Kommunalt avfall är den typ av avfall från verksamheter som liknar det avfall som uppstår i hushåll.

Kommunalt avfall från företag

Senast uppdaterad: