Transport och mellanlagring

Transport av verksamhetsavfall och farligt avfall får endast ske yrkesmässigt. Om du vill mellanlagra farligt avfall eller elavfall ska du göra en anmälan om detta.

Transport av verksamhetsavfall

Grundregeln är att avfall endast får transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt transporttillstånd. Lämnar du ditt verksamhetsavfall för transport har du skyldighet att kontrollera att transportören har transporttillstånd eller att en anmälan är gjord.

Ansökan om tillstånd respektive anmälan gör du hos länsstyrelsen.

Transport av avfall (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Transport av farligt avfall

För farligt avfall ska du som avfallslämnare dessutom kontrollera att mottagaren har de tillstånd som krävs för att hantera avfallet.

Farligt avfall från företag

Särskilda regler gäller för farligt avfall som är en del av verksamhetens kommunala avfall.

Kommunalt avfall från företag

Farligt avfall

Mellanlagring

Om du som företagare hanterar farligt avfall eller elavfall och behöver mellanlagra detta ska du anmäla det till byggnads- och miljöskyddsnämnden på Norrköpings kommun. Blanketten för mellanlagring av dessa typer av avfall finns på länken nedan.

Lagring av farligt avfall (blankett på norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Mer information

På Norrköpings kommuns webbplats finns samlad information om vilka regler som gäller för att hantera avfall från verksamheter.

Hantera avfall (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: