Kommunalt avfall från företag

Alla företag och verksamheter i Norrköping som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang hos Nodra för hämtning av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är det som tidigare kallades för hushållsavfall.

Kommunalt avfall är den typ av avfall från verksamheter som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Avfall som uppkommer i kök och personalutrymmen, på kontor och toaletter räknas som kommunalt avfall. Exempel på kommunalt avfall är mat- och restavfall från personalkök och pappershanddukar från personal- eller kundtoaletter.

Beställ din hämtning av kommunalt avfall från oss på Nodra.

Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för alla verksamheter och hushåll i hela Sverige att sortera ut matavfall. Ni som har en verksamhet i Norrköping och blandar restavfall och matavfall behöver senast under 2024 ta kontakt med Nodra för att starta upp ett abonnemang för separat sortering av matavfall.

Matavfall från företag och verksamheter

Tänk även på att spillfett, ätlig olja och flytande fett ska tas om hand.

Fett och vegetabilisk olja från verksamheter

Senast uppdaterad: