Förpackat matavfall och ABP från livsmedelsbutiker

I livsmedelsbutiker uppkommer ofta sådant som butiken av olika skäl inte längre vill eller kan använda eller sälja som livsmedel. Det kan till exempel bero på utgånget ”bäst före-datum” eller skada på förpackningen som påverkar innehållet. Generell utgör kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker kommunalt avfall och ska hämtas av Nodra.

Du som driver en livsmedelsbutik ska beställa hämtning av matavfall som uppkommer i personalkök från oss på Nodra. När det gäller kasserade livsmedel från själva butiken kan du fortsätta med den hantering och hämtning som du har idag men det kommer att bli förändringar framöver. Vi kommer att informera mer om detta framöver. På den här sidan beskriver vi vad som är på gång.

Sammanfattning

  • Beställ hämtning av matavfall som uppkommer i personalkök från Nodra.

Matavfall från företag och verksamheter

  • Fortsätt ha dialog med den entreprenör som idag hämtar butikens förpackade matavfall samt animaliska biprodukter (ABP).
  • Invänta mer information från Nodra under 2024 eller 2025 gällande hantering av förpackat matavfall samt hantering av ABP.

Kommande krav på förpackat matavfall

Enligt avfallsförordningen ska förpackat matavfall separeras från sin förpackning från den 1 januari 2024. Nodra ha en beviljad dispens från Naturvårdsverket som gäller under högst två år som gör att kasserade livsmedel inte behöver hämtas skiljt från sina förpackningar så länge dispensen gäller.

Vi kommer under 2024 och 2025 att ta fram tjänster för hämtningen och ta kontakt med livsmedelsbutikerna när tjänsterna är klara.

Syftet med kravet på att skilja förpackningar från dess innehåll är att förebygga att avfall uppstår, minska matsvinn och öka materialåtervinning av förpackninsavfall.

Vad innebär kravet?

När våra tjänster för hämtning av utsorterat matavfall från förpackningar finns på plats är det följande som gäller:

Du som har en förpackning med matavfall i och som behöver slängas, är skyldig att tömma förpackningen. Det kan vara en pappersförpackning, en glasburk eller konservburk.

För att leva upp till kravet att separera förpackningen på dess innehåll ska förpackningen bli så tom som möjligt. I vissa fall kanske en enkel sköljning är tillräcklig eller att förpackningen placeras upp och ner under en stund. I andra fall kan innehållet behöva skrapas ur förpackningen med någon form av verktyg för att den ska bli så ren.

Förpackningsavfallet ansvarar livsmedelsbutiken själv för att lämna till en producentansvarsorganisation.

Förpackningar från företag

Dispens från kravet på förpackat matavfall

Så länge som Nodra har dispens från att samla in kasserade livsmedel separat, så behöver företag inte söka dispens från kravet att skilja innehåll från sin förpackning, under samma period.

När Nodras dispens har upphört kommer det vara möjligt att söka dispens hos tillsynsmyndigheten Byggnads- och miljöskyddsnämnden på Norrköpings kommun.

Animaliska biprodukter

En annan lagstiftning som livsmedelsbutiker måste ha koll på är animaliska biproduktslagstiftningen.

Begreppet animaliska biprodukter (ABP) omfattar bland annat matavfall, slaktavfall, döda djur och stallgödsel. En animalisk biprodukt (ABP) är allt från döda djur ner till en kasserad sockerkaka som innehåller ägg, och det mesta material från djurriket som ryms däremellan - som till exempel ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.

För att förhindra spridning av smittämnen till människor och andra djur finns regler för hantering av animaliska biprodukter.

Om din butik hanterar mindre än 20 kilo animaliska biprodukter per vecka kan det skickas till avfallsförbränning tillsammans med restavfallet. Produkterna behöver då inte följa kraven om märkning och spårbarhet som annars gäller för animaliska biprodukter.

Om butiken har mer än 20 kilo animaliska biprodukter varje vecka ska det dokumenteras, hanteras och transporteras separat.

Matavfall som uppstått i personalutrymmen räknas inte som ABP och kräver inte dokumentation.

Kategori 3 kommer att hämtas av Nodra

ABP-lagstiftningen delar in de animaliska biprodukterna i olika kategorier. Kategori 3 omfattar kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker och ska därmed hämtas av Nodra. Vi kommer under 2024 att ta fram tjänster för hämtningen och ta kontakt med livsmedelsbutikerna när tjänsterna är klara. Det innebär att livsmedelsbutiker kan fortsätta ha dialog med den entreprenör som idag hämtar butikens förpackade matavfall samt ABP tills att vi tar kontakt.

Tips för att minska butikens avfall

  • Försök att sälja ut produkterna innan bäst före-datum för att minska avfallsmängderna och matsvinnet.
  • Skapa en separat hylla/plats i kyldisken med produkter som är på väg att passera bäst före-datum.
  • Frukt och grönt som förvaras i kylar med dörrar får längre hållbarhet.
  • Returer – till exempel mejerivaror och bröd kan vara möjligt att skickas tillbaka med leverantören. Kontakta din leverantör.

Senast uppdaterad: