Företagsbesök på returpunkterna

Alla företag, verksamheter och organisationer är välkomna att lämna sitt avfall på någon av Nodras returpunkter. Alla besök gjorda i en företagsregistrerad lastbil kommer att faktureras automatisk via en samlingsfaktura varje månad.

Företag, verksamheter och organisationer, privata och offentliga, inom eller utanför Norrköpings kommun, är välkomna att lämna sitt sorterade grovavfall och bygg- och rivningsavfall på någon av våra returpunkter.

För privatpersoner i Norrköpings kommun ingår kostnaden för besök på returpunkten via fastighetens avfallsabonnemang, men företag och verksamheter måste betala för det avfall som lämnas.

Betalningen för företag och verksamheter sker med månadsfaktura genom automatisk avläsning av bilens registreringsnummer.

Bli resurseffektiv

Automatisk fakturering av ditt företags besök på våra returpunkter ger dig en bättre bild av hur ni nyttjar era resurser och hur ofta ni lämnar avfall. Genom samlingsfakturan kan ni se vilka tidpunkter och vilken returpunkt respektive bil har besökt samt det totala antalet besök som ditt företag har gjort. På så sätt kan du som företagare få en samlad bild av hur ofta du besöker våra returpunkter och kunna skapa ännu bättre förutsättningar för att era resurser används på allra bästa sätt.

Avfall kostar

I abonnemanget för sophämtning för privatpersoner ingår i dagsläget fria besök på alla våra returpunkter. När ditt företag lämnar sitt avfall på våra returpunkter ska det alltså inte bekostas av privatpersonerna i Norrköpings kommun. Genom att vi automatiskt kan fakturera alla företag som lämnar avfall på våra returpunkter kan kostnaderna fördelas på rätt sätt, så att privatpersonerna i Norrköpings kommun slipper bära kostnaderna för ditt företags avfall.

Automatisk månadsfakturering

Du som är företags- eller verksamhetskund faktureras automatiskt för varje besök på returpunkten. Varje besök kostar 320 kronor exklusive moms oavsett vilken returpunkt du lämnar ditt avfall på.

Så fungerar automatisk fakturering

Vid infarterna till våra returpunkter finns en sensor som läser av registreringsnumret på alla fordon som besöker oss. Alla företagsregistrerade fordon som är registrerade som lätt eller tung lastbil i fordonsregistret blir automatiskt fakturerade. Det innebär att du kommer få betala för ditt besök oavsett om du är där i egenskap av företag eller privatperson. Tänk också på att många skåpbilar är registrerade som lätt lastbil i fordonsregistret.

En månadsfaktura från Svea Bank skickas till adressen där företaget är registrerat. Fakturan innehåller information om registreringsnummer, datum, tidpunkt samt vilken returpunkt som fordonet har besökt. Företag och verksamheter som besöker våra returpunkter flera gånger under en och samma månad, vare sig det är med samma eller olika fordon, får en samlingsfaktura. På så sätt kan du som företagare få en samlad bild av hur ofta du besöker våra returpunkter. Om du har fakturafrågor, kontakta Svea bank.

Du kan lämna ditt företags eller din verksamhets avfall på valfri returpunkt. Vi har fem returpunkter inom Norrköpings kommun vilket gör att du så gott som varje dag kan hitta en öppen returpunkt någonstans i kommunen. När du kommer till returpunkten läser sensorn av din bil och du kan i lugn och ro lämna ditt företags avfall.

Vi debiterar endast företagsregistrerade fordon som är registrerade som lätt eller tung lastbil i fordonsregistret. Hyrbilar som används vid exempelvis flytt av privatpersoner (tex Hertz, Rent a Wreck eller Circle K) kommer inte att faktureras.

Fastighetsägare till flerbostadshus

Vill du som fastighetsägare till flerbostadshus erbjuda att transportera och lämna dina hyresgästers grov- och trädgårdsavfall på en returpunkt kan du givetvis göra det, men om du kommer till returpunkten i en lätt eller tung lastbil som är företagsregistrerad kommer du automatiskt att få en faktura skickad till företaget.

Så funkar avläsningen i enlighet med GDPR

Sensorn läser endast av registreringsnumret på de bilar som besöker våra returpunkter – ingen annan information samlas in. Uppgifterna som sensorn läser in skickas vidare och matchas med Transportstyrelsens fordonsregister. Om bilen tillhör en privatperson, eller inte klassas som en lätt eller tung lastbil, sparas endast uppgifterna om vart fordonet geografiskt hör hemma. Uppgifterna används av oss i statistiskt syfte. Om registreringsnumret tillhör en lastbil som matchas med ett företag eller en organisation skickas en faktura till bolagets registrerade adress. Alla uppgifter behandlas enligt GDPR.

Lämna avfall som företag

Företag får lämna kyl/frys, vitvaror, småbatterier, ljuskällor, sorterat elavfall och pant kostnadsfritt på returpunkten i Åby. Detta avfall omfattas av producentansvar och hanteras av Elkretsen. Om du samtidigt lämnar annat avfall i Åby kommer besöket att faktureras. Besöker du någon av våra andra returpunkter för att lämna avfall som hanteras av Elkretsen, kommer besöket automatiskt att faktureras.

Företag får inte lämna alla typer av avfall som privatpersoner får lämna på returpunkterna.

Det här får företag inte lämna:

  • asbest
  • farligt avfall
  • matolja och frityrolja.

Senast uppdaterad: