Bygg bra avfallsrum

Här har vi lyft fram de viktigaste kraven på utformning av avfallsrum. Samråd alltid med oss innan du börjar planera ditt avfallsrum.

Ett bra avfallsrum är utformat och inrett på ett sätt som gör det enkelt både för boende som ska lämna sitt avfall och för de som sedan hämtar avfallet. Om avfallsrummet är ljust och fräscht ökar det viljan hos boende att hålla ordning och sortera rätt.

Handbok med riktlinjer

Vi följer branschorganisationen Avfall Sveriges riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation. De har gett ut en handbok som förklarar både lagkrav och branschkrav och som ger dig tips om hur du kan skapa en trevligare plats kring avfallskärlen både för dig själv och för den som hämtar ditt avfall.

Handbok för avfallsutrymmen (avfallsverige.se) Länk till annan webbplats.

Vägen

Vägen fram till avfallsrummet ska vara framkomlig. Det innebär att den ska vara tillräckligt bred, tåla vikten av en sopbil och att det inte finns hinder i vägen, till exempel grenar som hänger i vägen. Sopbilen ska även kunna vända eller köra igenom området. Sopbilen ska i största möjliga mån inte behöva backa in eller ut vid avfallsrummet. Vid platser som gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden ska backning undvikas.

Vägen ska vara halkbekämpad och snöröjd vid behov.

Illustration med måttangivelser över hur vägen utanför ett soprum behöver se ut för att en sopbil ska kunna vända runt på platsen.

Illustration över vägen från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Dragvägen

Den väg som sophämtaren drar soptunnan ska vara hårdgjord och helst helt utan lutning. Om lutning inte kan undvikas får den vara maximalt 1:12. Dragvägen ska vara så kort som möjligt, helst under 10 meter. I tömningsavgiften ingår 5 meter dragväg. Om dragvägen överskrider detta får du betala extra.

Dragvägen ska vara halkbekämpad och snöröjd vid behov.

Illustration med måttangivelser över hur dragvägen från miljörummet fram till sopbilen ser ut.

Illustration över dragvägen från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Avfallsrummet

Alla avfallsutrymmen ska vara i markplan. Det får inte finnas trösklar eller höjdskillnader.

Dörrar bör vara minst 1,2 meter breda och 2 meter höga och det ska finnas någon form av dörrstopp. Dörrarna bör även vara låsta, så att obehöriga personer inte kommer in.

Kärlen ska stå med handtaget utåt. Placera gärna kärlen för restavfall närmast dörren och matavfallet längre in i avfallsrummet. Det minskar risken för felsortering i matavfallet.

Förvara gärna grovavfallet i annat utrymme än övrigt avfall eftersom det lätt ”brer” ut sig i rummet. Ett separat rum för grovavfall kan placeras i en annan byggnad alternativt kan vi komma överens om en plats där ni placerar grovavfallet inför hämtning.

Om du vill erbjuda boende att lämna farligt avfall ska du förvara det på särskild iordningställd plats där eventuellt spill och läckage inte kan nå avlopp eller mark.

Illustration med exempel på avfallsutrymme med utbyggd fastighetsnära insamling från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Illustration över ett miljörum från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Dekaler och skyltar

Gör det enkelt för boende att sortera rätt genom att tydligt informera vilket avfallsslag som ska läggas i vilket kärl. Vi sätter dekaler på nya kärl som vi levererar. Kontakta vår kundservice om ni vill ha skyltar att sätta upp på väggen.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: